013b Gustave Le Bon: Duše davu (ekniha)

88,00 Kč
S DPH

Gustave Le Bon:
DUŠE DAVU

Vydalo jako svou 24. publikaci nakladatelství Adam Benjamin Bartoš
v Praze v únoru 2019
vychází jako sešit č. 13 edice Národovecká knihovnička
Vydání šesté, v nakladatelství ABB první

Autor: Gustave Le Bon, 1895
Obálka a sazba: Adam B. Bartoš
Fotografie na obálce: Pixabay.com

ISBN 978-80-88302-01-8 (.pdf)
ISBN 978-80-88302-02-5 (.epub)
SBN 978-80-88302-03-2 (.mobi)

Počet

  • Security policy (edit with Customer reassurance module) Security policy (edit with Customer reassurance module)
  • Delivery policy (edit with Customer reassurance module) Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
  • Return policy (edit with Customer reassurance module) Return policy (edit with Customer reassurance module)

Souhrn společných vlastností, které vznikají působením prostředí a dědičnosti u všech jedinců určitého národa, tvoří duši tohoto národa. Tyto vlastnosti mají původ v dávných dobách a jsou velmi stálé. Shromáždí-li se však náhodně jistý počet lidí, pozorujeme, že z jejich pouhého sblížení mohou se zrodit ještě nové duševní vlastnosti, které se navršují na vlastnosti rasové a často se od nich hluboce liší.

Jejich souhrn tvoří mocnou, ale krátce trvající kolektivní duši.

Davy hrály vždy významnou úlohu v dějinách, ale ta nebyla nikdy tak důležitá, jako v dnešní době. Neuvědomělá činnost davů, vstupující na místo uvědomělé činnosti jedinců, je jedním z hlavních znaků současné doby.

Gustave Le Bon (1841-1931), francouzský sociální psycholog, sociolog a antropolog. Zabýval se psychologií národů. Jeho názory byly poměrně konzervativní, kritizoval demokracii a socialismus. Vystudoval medicínu, v době francouzsko-pruské války vstoupil do francouzské armády, kde působil jako vrchní lékař oddělení vojenské ambulance v Paříži. Procestoval Evropu, Asii a Severní Afriku a jako antropolog se zabýval pozorováním tamějších populací. Věnoval se také výzkumem vztahu mezi kapacitou lebky a inteligencí člověka, za následné dílo na toto téma (1879) získal cenu od Francouzské akademie věd. Později cestoval za účelem poznání vzdálených civilizací z pověření vlády a ve státních službách navštívil Orient a Indii. Jeho nejznámějším dílem je Psychologie davu (1895), do češtiny přeložená už o dva roky později. Své teze v ní představené opíral o poznatky z chování davu během francouzské revoluce.

89 ks