E. Baťová de Oliveira a N. Verlangieri d'Oliveira: Dovětek

200,00 Kč
S DPH

Nakladatelství Marek Belza
Krásná Lípa, 2005
brožovaná
109 stran

Počet
Poslední kus skladem

 

 

 

Právní stanovisko známého českého právníka a bývalého generálního prokurátora České republiky JUDr. Jiřího Šetiny potvrzuje zákonnost dokumentů, na nichž se zakládal převod Baťovy světové organizace z jejího zakladatele Tomáše Bati Sr. na Jana Antonína Baťu. Kupní smlouva a její náležitosti beze zbytku naplňovaly zákony platné v Československu ve třicátých letech minulého století (1931 – 36).
Dovětek ke knize dr. Miroslava Ivanova Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše svým bohatým dokladovým materiálem a analytickými úvahami zřetelně osvětluje, jak byly platné zákony demokratické země ignorovány a pošlapány ve prospěch Tomáše Bati Jr. a jeho matky Marie Baťové, rozené Menčíkové, justičními orgány Spojených států a některých dalších zemí.
Podrobně a střízlivě zde popisujeme vzájemné propojení mezi jednotlivými lidmi, výrobními složkami a holdingem Baťovy organizace a právními kancelářemi. Všechno, co bylo použito k dosažení hlavního záměru – odstranění Jana Bati z řízení a vedení Baťovy světové organizace.
Brožovaná kniha má rozsah 112 stran textu a fotografií. Texty v přílohách odhalují mimo jiné pozadí dosud marných snah o dosažení právní rehabilitace Jana Bati v České republice.

1 Položka